17:25, 12/09/2022

VJC: Nghị quyết HĐQT về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Hàng không VietJet thông báo Nghị quyết HĐQT về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE