13:29, 15/12/2022

VJC: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương ký hợp đồng dịch vụ giữa VietJet và Galaxy Pay

Trong bài viết này:

    VJC: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương ký hợp đồng dịch vụ giữa VietJet và Galaxy Pay

     Công ty Cổ phần Hàng không VietJet thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương ký hợp đồng dịch vụ giữa VietJet và Galaxy Pay như sau:

    HOSE

    Tài liệu đính kèm