17:27, 12/09/2022

VJC: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi tiết phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và danh sách đối tượng chào bán

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Hàng không VietJet thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi tiết phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và danh sách đối tượng chào bán như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE