17:41, 07/09/2022

VMD: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGĐ đối với Ông Bế Công Sơn

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông báo Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGĐ như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE