VPBankS: Dư nợ cho vay margin trong quý I đạt 8.995 tỷ, lợi nhuận sau thuế giảm 44%

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với kết quả giảm sút so với cùng kỳ. Tổng doanh thu hoạt động tăng 43% so với quý I/2023, đạt 583 tỷ đồng.

Xét riêng các mảng kinh doanh, thu từ môi giới ghi nhận 67 tỷ đồng, gấp 5,7 lần cùng kỳ. Do sự cạnh tranh gay gắt của thị trường và chính sách hoa hồng cao, chi phí mảng này cũng tăng gần 3 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng chỉ khoảng 9 tỷ đồng.

Hoạt động cho vay ký quỹ mang lại 230 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ. Dư nợ cho vay margin tính đến hết 31/3/2024 là 8.995 tỷ, tăng 25% so với đầu năm, liên tục gia tăng trong 5 quý kể từ quý I/2023.

Lợi nhuận mảng tự doanh sụt giảm 60% so với cùng kỳ, ghi nhận 108 tỷ đồng. Do phần lớn danh mục đầu tư của VPBankS là trái phiếu. Mặt bằng lãi suất giảm trong giai đoạn đầu năm phần nào ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trái phiếu của công ty.

Tổng giá trị danh mục bao gồm FVTPL và AFS của VPBankS đạt 12.711 tỷ đồng, chiếm 54% tổng tài sản công ty. Trong đó, công ty đầu tư khoảng 9.400 tỷ vào trái phiếu, còn lại là chứng chỉ tiền gửi và cổ phiếu.

VPBankS: Dư nợ cho vay margin trong quý I đạt 8.995 tỷ, lợi nhuận sau thuế giảm 44%
Danh mục tự doanh của VPBankS

Lũy kế 3 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của VPBankS đã giảm 44% so với cùng kỳ, đạt 146 tỷ đồng.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn