16:12, 04/07/2022

VRG: Ông Nguyễn Thế Phương giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty nộp đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 25/07/2022

Trong bài viết này:

    Tài liệu đính kèm

    HNX