Tin tức & sự kiện

11/10/2023

CGV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

29/08/2023

Rạp phim Việt Nam phục hồi ngoạn mục so với thị trường thế giới

28/08/2023

CGV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lưu Quang Hưng

14/07/2023

CGV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

04/07/2023

CGV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lưu Quang Hưng

20/06/2023

CGV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/05/2023

Ngân hàng ngoại tăng tốc mở rộng bán lẻ tại Việt Nam

16/05/2023

CGV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 CGV - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 0 tỷ đồng.

19/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CGV của CTCP VINACEGLASS như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Thời gian họp: 14/06/2023

18/04/2023

CGV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/04/2023

CGV: Thông báo gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/04/2023

CGV: THÔNG BÁO GỬI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

13/04/2023

CGV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lưu Quang Hưng

13/04/2023

CGV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/03/2023

CGV: Báo cáo tài chính năm 2022

01/02/2023

CGV: Báo cáo quản trị năm 2022

14/01/2023

Nhiều cá nhân, doanh nghiệp bị xử phạt sai phạm chứng khoán

13/01/2023

Vinaceglass bị xử phạt hành chính 85 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt đối với CTCP Vinaceglass (UPCoM: CGV) vào ngày 10/01.

13/01/2023

Mua cổ phiếu QPH và KDM từ năm 2018 không báo cáo HNX, Tổng giám đốc QPH bị phạt tiền