Tin tức & sự kiện

14/01/2023

Nhiều cá nhân, doanh nghiệp bị xử phạt sai phạm chứng khoán

Doanh nghiệp đầu tiên bị phạt trong năm mới là Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (mã VC7) , với tổng số tiền 210 triệu đồng. Cụ thể, doanh nghiệp này bị phạt 85 triệu đồng do không công bố, chậm công bố thông tin về việc thanh lý tài sản cho bên liên quan... UBCKNN còn phạt BGI 125 triệu đồng, do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người có liên quan. Trong đó, lỗi giao dịch ngoài thời gian công bố thông tin bị phạt 5 triệu đồng.

13/01/2023

Vinaceglass bị xử phạt hành chính 85 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt đối với CTCP Vinaceglass (UPCoM: CGV) vào ngày 10/01.

13/01/2023

Mua cổ phiếu QPH và KDM từ năm 2018 không báo cáo HNX, Tổng giám đốc QPH bị phạt tiền

Uỷ  ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Thái Hưng (Hà Nội) với tổng số tiền là 75 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Lê Thái Hưng đã mua 10.000 cổ phiếu vào ngày 25/12/2018. Đến ngày 18/01/2021, ông Lê Thái Hưng đã bán 46.500 cổ phiếu KDM dẫn đến khối lượng nắm giữ sau giao dịch giảm từ 364.000 cổ phiếu, chiếm 5,12% xuống còn 317.500 cổ phiếu, chiếm 4,47% và không còn là cổ đông lớn của KDM nhưng không báo cáo HNX.

10/01/2023

CGV: Công bố thông tin về việc công ty tiếp nhận đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị

07/12/2022

CGV: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

16/08/2022

Chuỗi rạp chiếu phim CGV và Lotte hồi sinh sau đại dịch

Các chuỗi rạp chiếu phim của Hàn Quốc đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh trong quý 2/2022 khi rạp chiếu phim đông đúc trở lại.

15/08/2022

CGV: Bổ nhiệm Ông Trần Huỳnh Quang là người phụ trách quản trị Công ty

01/08/2022

CGV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

CGV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

18/07/2022

CGV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

24/06/2022

CGV: Nghị quyết của HĐQT thông báo nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty

20/06/2022

CGV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/05/2022

CGV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/05/2022

CGV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lưu Quang Hưng

28/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CGV của CTCP VINACEGLASS như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 14/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

CGV: Báo cáo thường niên 2021

15/04/2022

CGV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/04/2022

CGV: Báo cáo tài chính năm 2021

22/03/2022

CGV: Trần Lê Minh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 304,304 CP

14/03/2022

CGV: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lưu Quang Hưng