Tin tức & sự kiện

12/09/2022

DXS thoái toàn bộ vốn tại hai công ty con

HĐQT CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HOSE: DXS) vừa thông qua nghị quyết chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Bất động sản Plus và CTCP Dịch vụ Nam Bộ Invest.

12/09/2022

DXS: Nghị quyết HĐQT số 07/2022 ngày 09/09/2022

04/08/2022

Thị trường bất động sản gặp bất lợi, DXS giảm 11% lãi ròng trong quý 2

Theo giải trình của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HOSE: DXS), nguyên nhân lợi nhuận ròng giảm 11% trong quý 2 là do chi phí hoạt động tăng cao khi Công ty mở rộng quy mô, thành lập thêm một số công ty con và do ảnh hưởng của thị trường bất động sản đến kế hoạch triển khai bán hàng của Công ty.

28/07/2022

DXS: Thông báo bổ nhiệm Giám đốc Tài chính

21/07/2022

DXS: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 và triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức

08/07/2022

Giao dịch bổ sung - 53,728,905 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh như sau:

05/07/2022

DXS: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17

04/07/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 53,728,905 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

01/07/2022

DXS: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

01/07/2022

DXS: Quyết định thay đổi niêm yết

16/06/2022

DXS: Nghị quyết HĐQT thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty

13/06/2022

DXS: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Đỗ Thị Hiền

26/05/2022

DXS: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn bổ sung vào công ty thành viên

26/05/2022

DXS: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty thành viên

26/05/2022

DXS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Quy chế điều hành của TGĐ và Quy chế CBTT

26/05/2022

DXS: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người phụ trách quản trị công ty và miễn nhiệm Thư ký HĐQT

26/05/2022

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:66

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã CK: DXS) như sau:

26/05/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:84

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã CK: DXS) như sau:

19/05/2022

DXS sắp phát hành gần 54 triệu cp

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HOSE: DXS) vừa thông báo ngày chốt quyền nhận cổ tức 2020 bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

19/05/2022

DXS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu