Tin tức & sự kiện

14/09/2022

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:22, giá 11,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho CĐHH, tăng vốn cổ phần từ NVCSH của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM (mã CK: ELC ) như sau:

14/09/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho CĐHH, tăng vốn cổ phần từ NVCSH của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM (mã CK: ELC ) như sau:

08/09/2022

ELC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho CĐHH, tăng vốn cổ phần từ NVCSH

30/08/2022

ELC: Thông báo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và Bản cáo bạch

30/08/2022

ELC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua lịch chốt quyền phát hành cổ phiếu và thông báo chào bán cổ phiếu

10/08/2022

ELC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hoàng Thị Phương Thúy

30/07/2022

ELC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hoàng Thị Phương Thúy

30/07/2022

ELC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hoàng Thị Phương Thúy

28/07/2022

ELC: Giải trình chênh lệch KQKD quý 2/2022 và 6 tháng đầu năm 20222 so với cùng kỳ năm trước

28/06/2022

ELC: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với người có liên quan

28/06/2022

ELC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

07/06/2022

ELC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phan Chiến Thắng

26/05/2022

ELC: Điều lệ công ty

14/05/2022

ELC: Thông báo thay đổi nhân sự BKS

11/05/2022

ELC: Nghị quyết HĐQT số 01. 02 ngày 09/05/2022

11/05/2022

ELC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 27

11/05/2022

ELC: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT

30/04/2022

ELC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/04/2022

ELC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Phan Chiến Thắng