Tin tức & sự kiện

19/01/2023

ELC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Đức Thiện

19/01/2023

ELC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Đức Thiện

18/01/2023

ELC: Giải trình chênh lệch KQKD quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

18/01/2023

ELC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

21/12/2022

Giao dịch bổ sung - 7,850,600 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng kí niêm yết Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM như sau:


15/12/2022

ELC: Thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng kí niêm yết

14/12/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 7,850,600 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo quyết định thay đổi đăng ký niêm yết như sau:

13/12/2022

ELC: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

06/12/2022

ELC: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 28

30/11/2022

ELC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Đầu tư DT&T

29/11/2022

ELC: Quyết định về việc cập nhật Điều lệ công ty do tăng vốn điều lệ

29/11/2022

ELC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

18/11/2022

ELC: Báo cáo kết quả chào bán CP ra công chúng

18/11/2022

ELC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

18/11/2022

ELC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

15/11/2022

ELC: Báo cáo kết quả giao dịch thực hiện quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Đức Thiện, Phạm Minh Thắng, Phan Chiến Thắng

15/11/2022

ELC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Đức Thiện, Phạm Minh Thắng, Phan Chiến Thắng

08/11/2022

ELC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của NNB Công ty TNHH Đầu tư DT&T

28/10/2022

ELC: Giải trình chênh lệch KQKD quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

28/10/2022

ELC: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022