Tin tức & sự kiện

19/01/2023

G36: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/01/2023

G36: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/01/2023

Lộ diện liên danh 3 công ty làm khu dân cư hơn 1,800 tỷ đồng tại Thanh Hóa

Dự án Khu dân cư trung tâm xã Đông Tân (nay là phường Đông Tân), TP Thanh Hóa tìm được nhà đầu tư thông qua đấu giá.

23/12/2022

G36: Đặng Tiến Dũng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 200 CP

18/11/2022

G36: Đặng Tiến Dũng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 20,000 CP

03/11/2022

G36: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

03/11/2022

G36: Báo cáo tài chính quý 3/2022

03/11/2022

G36: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Kế Toán Trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán thay thế cho Ông Nguyễn Hồng Kiên

03/11/2022

G36: Bà Mai Thùy Dung được bầu giữ chức Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Văn Hiền từ 28/10/2022

03/11/2022

G36: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

07/10/2022

G36: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/10/2022

G36: CBTT Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Hiền

05/10/2022

G36: Công bố thông tin đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Hiền

23/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu G36 của Tổng Công ty 36 - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến Thứ sáu ngày 28/10/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 9, Tổng Công ty 36 – CTCP, số 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông bất thường và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

15/09/2022

G36: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

08/09/2022

G36: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

08/09/2022

G36: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

05/09/2022

G36: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/09/2022

G36: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)