Tin tức & sự kiện

23/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu G36 của Tổng Công ty 36 - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến Thứ sáu ngày 28/10/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 9, Tổng Công ty 36 – CTCP, số 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông bất thường và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

15/09/2022

G36: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

08/09/2022

G36: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

05/09/2022

G36: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/09/2022

G36: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

30/08/2022

G36: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/08/2022

G36: Công bố thông tin về giao dịch giữa Tổng công ty 36 với Chủ tịch HĐQT

12/08/2022

G36: Quyết định thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2022

12/08/2022

G36: Quyết định thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022

26/07/2022

G36: Công ty CP Vận tải và Thương mại Anh Quân - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã bán 2,174,347 CP

22/07/2022

G36: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/07/2022

G36: Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 7,741,456 CP

28/06/2022

G36: Quy chế công bố thông tin của Tổng công ty 36-CTCP

28/06/2022

Chủ tịch HĐQT G36 mua thành công 5 triệu cp

Ông Nguyễn Đăng Giáp - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 36 - CTCP (UPCoM: G36) đã mua 5 triệu cp Công ty trong thời gian từ 06/06-23/06/2022.

28/06/2022

G36: Nguyễn Đăng Giáp - Chủ tịch HĐQT - đã mua 5,000,000 CP

23/06/2022

G36: Công ty CP Vận tải và Thương mại Anh Quân - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 7,231,023 CP

20/06/2022

Cổ đông lớn ráo riết thoái vốn tại G36

CTCP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc đăng ký bán 8 triệu cp của Tổng Công ty 36 - CTCP (UPCoM: G36) trong đợt giao dịch mới từ 20/06-15/07.

17/06/2022

G36: Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 8,000,000 CP

14/06/2022

G36: Công ty có liên quan Ủy viên HĐQT đã bán gần 4 triệu cp

CTCP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc vừa bán thành công gần 4 triệu cp của Tổng Công ty 36 - CTCP (UPCoM: G36) trong thời gian từ 10/05-08/06/2022.