Tin tức & sự kiện

20/02/2024

Lác đác doanh nghiệp chốt quyền cổ tức bằng tiền sau Tết 2024

16/02/2024

Hàng trăm triệu USD vốn FDI sắp 'chảy' vào Đà Nẵng trong năm 2024

16/02/2024

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền sau Tết 2024 của 12 doanh nghiệp, cao nhất 35%

07/01/2024

Nhiều "cụ ông, cụ bà" U80, U90 tại Việt Nam sở hữu khối tài sản hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng vẫn miệt mài điều hành cơ nghiệp

27/07/2023

HCB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

19/06/2023

HCB: Trương Thị Khánh Hiền - Thành viên BKS - đã bán 209,321 CP

16/06/2023

HCB: Nguyễn Xuân Anh - người có liên quan đến Người đại diện theo pháp luật; Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 379,791 CP

31/05/2023

HCB: Trương Thị Khánh Hiền - Thành viên BKS - đăng ký bán 209,321 CP

23/05/2023

HCB: Nguyễn Xuân Anh - người có liên quan đến Người đại diện theo pháp luật; Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 379,791 CP

22/05/2023

HCB: Nguyễn Xuân Anh - người có liên quan đến Người đại diện theo pháp luật; Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 100,000 CP

09/05/2023

HCB: Lê Thị Thúy Lan - Thành viên BKS - đã mua 1,490 CP

25/04/2023

HCB: Phạm Phú Kiệt không còn là cổ đông lớn

18/04/2023

HCB: Nguyễn Xuân Anh - người có liên quan đến Người đại diện theo pháp luật; Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

12/04/2023

HCB: Nguyễn Xuân Anh - người có liên quan đến Người đại diện theo pháp luật; Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 264,500 CP

12/04/2023

HCB: Lê Thị Thúy Lan - Thành viên BKS - đăng ký mua 4,000 CP

10/04/2023

Lộ diện 7 doanh nghiệp chia cổ tức tới 20% tiền mặt

05/04/2023

HCB: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

05/04/2023

HCB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/04/2023

HCB: Nguyễn Xuân Anh - người có liên quan đến Người đại diện theo pháp luật; Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 264,500 CP

05/04/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HCB của CTCP Dệt may 29/3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/04/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dệt may 29/3; 60 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 21/04/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân. năm 2022