Tin tức & sự kiện

01/02/2023

ITS: Báo cáo tài chính quý 4/ 2022

30/01/2023

BCTC 4/2022 ITS - Lợi nhuận giảm 85,58% trong năm 2022.

18/01/2023

ITS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

23/12/2022

ITS: Ký hợp đồng kiểm toán năm tài chính 2022

17/10/2022

Hé lộ kết quả kinh doanh quý 3: Doanh nghiệp thép kém lạc quan

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2022 bắt đầu được công bố, trong đó, nhiều doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng khả quan và sớm “cán đích” kế hoạch lợi nhuận năm, tuy nhiên một số doanh nghiệp báo lãi giảm, thậm chí báo lỗ, điển hình là các doanh nghiệp ngành thép.

13/10/2022

ITS: Báo cáo tài chính quý 3/ 2022

13/10/2022

ITS: Báo cáo tài chính quý 3/ 2022 của công ty mẹ

27/09/2022

ITS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

22/09/2022

ITS: Công bố Đơn xin rút đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Đức - ủy viên Hội đồng quản trị Công ty

22/09/2022

ITS: Công bố Đơn xin rút đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Đức - UV HĐQT Công ty

22/09/2022

ITS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/08/2022

ITS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

26/08/2022

ITS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/08/2022

ITS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ITS của CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 09/2022 (ngày cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

03/08/2022

ITS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

03/08/2022

ITS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

ITS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

26/07/2022

ITS: Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Anh Đức và ông Nguyễn Công Việt

25/07/2022

Giao dịch bổ sung - 1,259,924 CP