Tin tức & sự kiện

22/09/2022

Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

21/09/2022

KLF: Quyết định chuyển sang diện bị kiểm soát

16/09/2022

KLF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

15/09/2022

Thêm 3 cổ phiếu họ FLC bị đưa vào diện cảnh báo

Do vi phạm quy định công bố thông tin, AMD, ART và KLF là ba cổ phiếu tiếp theo của “họ FLC” tiếp tục bị xử lý.

15/09/2022

KLF: Thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu KLF vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

15/09/2022

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

14/09/2022

KLF: Quyết định đưa vào diện bị cảnh báo

09/09/2022

KLF: Thay đổi nhân sự

30/08/2022

KLF: Về việc bổ sung lý do đưa cổ phiếu KLF vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

29/07/2022

KLF báo lỗ sau thuế gần 18 tỷ đồng trong quý 2

CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (HNX: KLF) có quý 2 kinh doanh ảm đạm, lỗ sau thuế gần 18 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi sau thuế hơn 2 tỷ đồng.

21/07/2022

KLF: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

KLF: Thay đổi nhân sự

24/06/2022

KLF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/06/2022

KLF: Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty

21/06/2022

ĐHĐCĐ KLF: Vụ khởi tố ông Trịnh Văn Quyết tác động mạnh tới hoạt động kinh doanh và giá cổ phiếu

Lãnh đạo KLF khẳng định vụ việc khởi tố ông Trịnh Văn Quyết đã tác động không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của công ty và giá trị cổ phiếu của cổ đông.

03/06/2022

KLF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/06/2022

KLF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/05/2022

KLF: CBTT Kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - lần thứ hai

27/05/2022

Công ty kiểm toán BCTC 2021 của TBH, KLF, GAB, EVG... bị đình chỉ tư cách

Ngày 19/05/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 324/QĐ-UBCK đình chỉ tư cách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội), thời gian đình chỉ từ ngày 19/05/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

06/05/2022

KLF: Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ nhất