Tin tức & sự kiện

15/09/2022

KPF lãi gấp đôi sau soát xét, thay đổi mô hình công ty

Lợi nhuận sau thuế soát xét bán niên 2022 của CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (HOSE: KPF) tăng lên 47 tỷ đồng, gấp gần 2.1 lần so với báo cáo tự lập.

07/09/2022

KPF: Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính

27/07/2022

Một cá nhân trở thành cổ đông lớn của KPF

Bà Thái Thị Hải Yến đã trở thành cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (HOSE: KPF) sau khi mua 1.15 triệu cp KPF vào ngày 26/07/2022.

27/07/2022

KPF: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Thai Thi Hai Yen

20/07/2022

KPF: Giải trình KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

14/07/2022

KPF: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

08/07/2022

KPF: Thông báo về việc Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm không còn là công ty liên kết

20/06/2022

KPF: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

20/06/2022

KPF: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

KPF: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP TTC Deluxe Sài Gòn và TTC không còn là công ty con

27/05/2022

Gom gần 4 triệu cp, Chủ tịch KPF trở thành cổ đông lớn

Ông Vũ Ngọc Hoàng - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (HOSE: KPF) đã mua thành công hơn 3.8 triệu cp từ ngày 20-26/05.

27/05/2022

KPF: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Ngọc Hoàng

27/05/2022

Thay tướng sau đại hội đồng cổ đông

Sau kỳ ĐHĐCĐ thường niên, hàng loạt doanh nghiệp bầu lại thành viên HĐQT và bầu lại cả Chủ tịch HĐQT do hết nhiệm kỳ cũ. Song song đó còn có sự thay đổi lãnh đạo do liên quan đến thao túng giá cổ phiếu.

24/05/2022

KPF: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Vũ Đức Toàn

18/05/2022

KPF: Nghị quyết HĐQT về quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro

09/05/2022

Tân Chủ tịch KPF sắp gom 4 triệu cp

Tại CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (HOSE: KPF), ông Vũ Ngọc Hoàng - Chủ tịch HĐQT đăng ký nhận chuyển nhượng 4 triệu cp từ ngày 11/05-09/06.

07/05/2022

KPF: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Ngọc Hoàng

22/04/2022

KPF: Báo cáo thường niên năm 2021

20/04/2022

KPF: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 so với quý 1/2021