Tin tức & sự kiện

23/08/2022

TTC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế bán niên 2022 so với cùng kỳ năm trước

18/08/2022

TTC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/07/2022

TTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

TTC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

16/07/2022

Tập đoàn TTC sẽ đầu tư vùng nguyên liệu tại Úc với quy mô lên đến 20,000 ha và làm thêm mảng y tế

Đây là chiến lược phát triển đến năm 2025 được Ban lãnh đạo Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group) công bố tại Hội nghị nhà đầu tư thường niên năm 2022.

13/07/2022

TTC: Thay đổi nhân sự

23/06/2022

TTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

27/04/2022

TTC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/04/2022

TTC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

12/04/2022

TTC: Báo cáo thường niên 2021

12/04/2022

TTC: Thay đổi nhân sự

30/03/2022

TTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2022

TTC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

30/03/2022

TTC: Báo cáo tài chính năm 2021

22/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTC của CTCP Gạch men Thanh Thanh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 21 tháng 4 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: TCPH thông báo sau

17/03/2022

TTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/03/2022

TTC: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2022

29/01/2022

TTC Land báo lãi năm 2021 hơn 187 tỷ đồng

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HOSE: SCR) vừa công bố kết quả kinh doanh 2021 với lãi trước thuế tăng hơn 18% so với năm 2020 và 5% kế hoạch cả năm.

25/01/2022

TTC: Báo cáo tài chính quý 4/2021