Tin tức & sự kiện

18/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,350 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UDL của CTCP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 13,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, số 01 Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Mê Thuật, tỉnh Đắk Lắk (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/09/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.

18/08/2023

UDL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/08/2023

UDL chuẩn bị chia cổ tức tỷ lệ 13.5%

HĐQT CTCP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk (UPCoM: UDL) đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 13.5% (sở hữu 1 cp được nhận 1,350 đồng).

11/08/2023

UDL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/08/2023

UDL: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

11/08/2023

UDL: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức bằng tiền

27/07/2023

UDL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

16/06/2023

UDL: Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Người đại diện theo pháp luật - đã mua 351,800 CP

15/06/2023

UDL: Nguyễn Quốc Tuấn - Người phụ trách quản trị công ty - đã bán 351,800 CP

02/06/2023

UDL: Nguyễn Quốc Tuấn - Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký bán 351,800 CP

02/06/2023

UDL: Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Người đại diện theo pháp luật - đăng ký mua 351,800 CP

31/05/2023

UDL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/05/2023

UDL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/05/2023

UDL: Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường ĐắkLắk (lần thứ 1)

04/05/2023

UDL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/04/2023

UDL: Báo cáo thường niên 2022

04/04/2023

UDL: Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/04/2023

UDL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2023

UDL: Báo cáo tài chính năm 2022

24/02/2023

UDL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023