11:37, 24/05/2021

20 mã tạm dừng giao dịch trên UPCoM

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên UPCoM đối với 20 mã chứng khoán.

Trong bài viết này:

  20 mã tạm dừng giao dịch trên UPCoM
  Nguồn: HNX

  Thời gian tạm dừng giao dịch từ ngày 24/05 - 26/05/2021 (3 phiên giao dịch).

  Lý do tạm dừng giao dịch là tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố thông tin quá 45 ngày so với thời hạn quy định chung đối với BCTC năm 2020 đã được kiểm toán, thuộc trường hợp chứng khoán bị tạm dừng giao dịch theo quy định.

  HNX sẽ có thông báo cho phép cổ phiếu thuộc danh sách nêu trên được giao dịch trở lại sau khi công bố BCTC năm 2020 đã được kiểm toán. Đối với trường hợp không thực hiện công bố thông tin, hết thời hạn tạm dừng giao dịch, HNX sẽ xem xét áp dụng hình thức hạn chế giao dịch.

  Minh Hồng

  FILI