Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giảm trong 2 tháng đầu năm

Theo dữ liệu tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến ngày công bố thông tin 16/02/2024, thị trường có 01 đợt phát hành TPDN trong tháng 2/2024 với tổng giá trị 500 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm 2024 đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 4.800 tỷ đồng, với 02 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.650 tỷ đồng (chiếm 55,2% tổng giá trị phát hành) và 03 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 2.150 tỷ đồng (chiếm 44,8% tổng số).

Giá trị mua lại TPDN năm 2023-2024 (Đơn vị: tỷ đồng). Nguồn: VBMA
Giá trị mua lại TPDN năm 2023-2024 (Đơn vị: tỷ đồng). Nguồn: VBMA

Về TPDN được mua lại trong tháng 2/2024, theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), các doanh nghiệp đã mua lại 60 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 2. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn đạt 7.589 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm 2023. Bất động sản là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm 58,9% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng khoảng 4.473 tỷ đồng).

Đối với TPDN đến hạn, trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 258.290 tỷ đồng. Trong đó, 38% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với khoảng 99.421 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với gần 54.497 tỷ đồng (chiếm 21%).

Ước tính cơ cấu TPDN đáo hạn theo ngành năm 2024. Nguồn: VNDirect
Ước tính cơ cấu TPDN đáo hạn theo ngành năm 2024. Nguồn: VNDirect

Theo ước tính của Công ty Chứng khoán VNDirect, trong tháng 2/2024, thị trường sẽ có khoảng 1.826 TPDN riêng lẻ đáo hạn. Tháng 2 cũng là một trong những tháng có giá trị TPDN đáo hạn thấp nhất trong năm 2024, tuy nhiên, áp lực đáo hạn sẽ gia tăng trở lại từ tháng 3/2024.

VNDirect cho rằng, hoạt động đàm phán thay đổi kỳ hạn trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ đã diễn ra sôi động trong tháng 1/2024. Tính đến ngày 31/1/2024, hơn 70 tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn kỳ hạn trái phiếu với trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên HNX với tổng giá trị TPDN được gia hạn là hơn 120 nghìn tỷ đồng.

Kế hoạch phát hành TPDN năm 2024, HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa đã thông qua phương án phát hành trái phiếu trong quý I/2024 với tổng giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 3 năm. Lãi suất cố định 11%/năm trong 2 kỳ đầu; ở các kỳ còn lại, lãi suất bằng tham chiếu cộng thêm 3,85%/năm.

Ngoài ra, HĐQT Ngân hàng TMCP Bản Việt cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 5.600 tỷ đồng, dự kiến chia thành 6 đợt phát hành. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 8 năm và lãi suất cố định 8%/năm.

Xem thêm tại tapchitaichinh.vn