Ba doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm liên quan đến chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với CTCP Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam với số tiền 120 triệu đồng.

Nguyên nhân là do doanh nghiệp này không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể, công ty đã thực hiện mua 185.000 cổ phiếu SD8 của CTCP Sông Đà 8 của ngày 24/12/2021, tăng tỷ lệ sở hữu lên lên 6,61% và trở thành cổ đông lớn của SD8. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không báo cáo khi trở thành cổ đông lớn của Sông Đà 8.

Cũng liên quan đến vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, CTCP BV Land (UPCoM: BVL) bị xử phạt với tổng số tiền là 172,5 triệu đồng.

Cụ thể, BVL bị phạt tiền 60 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị phạt tiền 112,5 triệu đồng do cho CTCP Tập đoàn Bách Việt là công ty mẹ vay số tiền 31 tỷ đồng vào ngày 7/6/2023 khi chưa có Nghị quyết ĐHĐCĐ hoặc Nghị quyết HĐQT thông qua.

Ngoài ra, UBCKNN cũng xử phạt hành chính số tiền 125 triệu đồng đối với CTCP Đầu tư phát triển Gas đô thị (HNX: PCG) do doanh nghiệp vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông. Ngoài ra, PCG còn bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HNX đối với thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng bị phạt 125 triệu đồng theo quy định do không đảm bảo số lượng thành viên ban kiểm soát (năm 2022 công ty chỉ có 2 thành viên ban kiểm soát). Theo đó, tổng số tiền phạt của PCG là 335 triệu đồng.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn