UBCKNN xử phạt loạt doanh nghiệp vi phạm liên quan đến chứng khoán

Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ban hành Quyết định số 494/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam số tiền 120 triệu đồng.

Nguyên nhân là do doanh nghiệp này không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể, Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam là cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 8 (MCK: SD8) đã thực hiện mua 185.000 cổ phiếu ngày 24/12/2021, tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu từ 0 cổ phiếu SD8 (tương ứng 0%) lên 185.000 cổ phiếu SD8 (tương ứng 6,61%) và trở thành cổ đông lớn của SD8. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không báo cáo khi trở thành cổ đông lớn của Sông Đà 8.

UBCKNN xử phạt loạt doanh nghiệp vi phạm liên quan đến chứng khoán- Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Ảnh minh họa

Công ty cổ phần BV Land

Cũng liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 493/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần BV Land (địa chỉ: Số 92 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.Hà Nội).

Theo quyết định của UBCKNN, BV Land bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trang công bố thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và trang thông tin điện tử của Công ty đối với Quyết định số 28269/QĐ-CCT-KTR2-XPVPHC ngày 7/10/2022 của Chi cục thuế quận Đống Đa về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế; Nghị quyết HĐQT số 12A/2023/NQHĐQT-BVL ngày 01/9/2023 về việc thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc thực hiện thi công các hạng mục dự án KĐTM phía Tây Dĩnh Trì, TP.Bắc Giang với Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam (người có liên quan)).

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị phạt tiền 112,5 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này (BV Land cho Công ty cổ phần Tập đoàn Bách Việt là công ty mẹ và người có liên quan của cổ đông, thành viên HĐQT của BV Land, vay số tiền 31 tỷ đồng theo Hợp đồng vay vốn số 0606-2023/BVL-BVG ngày 7/6/2023 khi chưa có Nghị quyết ĐHĐCĐ hoặc Nghị quyết HĐQT thông qua).

Tổng mức tiền phạt là 172,5 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas đô thị

UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 483/QĐ-XPHC xử phạt hành chính số tiền 125 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas đô thị (Địa chỉ: Tầng 4, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội).

Nguyên nhân là do doanh nghiệp vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông. Cụ thể, ngày 9/5/2018, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gas đô thị ký Hợp đồng số 12/HĐ-KĐT cho cổ đông là CTCP Đầu tư Việt Tú vay tiền. Ngày 2/6/2023, Công ty ký kết phụ lục số 05 của Hợp đồng số 12/HĐ-KĐT ngày 09/5/2018 với Công ty TNHH Đầu tư Việt Tú (trước đây là CTCP Đầu tư Việt Tú) về việc gia hạn nghĩa vụ trả nợ đến năm 2043).

Ngoài ra, Đầu tư phát triển Gas đô thị còn bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HNX đối với Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Doanh nghiệp này cũng bị phạt 125 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do không đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát (năm 2022, Công ty chỉ có 2 thành viên Ban kiểm soát).

Tổng số tiền phạt là 335 triệu đồng.

Xem thêm tại cafef.vn