14:15, 01/04/2022

BAX thông qua kế hoạch lãi sau thuế đi lùi cho năm 2022

Tại ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức vào sáng ngày 31/03, CTCP Thống Nhất (HNX: BAX) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mức lợi nhuận dự báo giảm gần 18% so với năm trước.

Trong bài viết này:

  Cụ thể, BAX đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 225 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước. Tuy nhiên, mục tiêu lợi nhuận sau thuế chỉ ở mức 49.6 tỷ đồng, giảm 18%. Bên cạnh đó, Công ty còn thông qua tỷ lệ chia cổ tức 2022 là 50%, bằng với tỷ lệ của năm 2021.

  Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của BAX
  Nguồn: BAX

  Đối với hoạt động đầu tư, BAX cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện tiếp các công trình dở dang của năm 2021 theo đúng quy hoạch được phê duyệt. Đồng thời, Công ty cũng tập trung đầu tư hoàn thiện các hạng mục thuộc dự án Khu Trung tâm Dịch vụ - động lực tăng trưởng chính của Công ty trong nhwunxg năm gần đây, với tổng giá trị đầu tư hơn 144 tỷ đồng.

  Với hạng mục đầu tư nhà ở liền kề, BAX chỉ xây nhà khi khách hàng cam kết mua nhà. Và với hạng mục này, Công ty sẽ cân đối vốn từ nguồn thu của khách hàng.

  Nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh kể trên, BAX sẽ tập trung hoàn thiện thi công 86 căn nhà liền kế để bàn giao cho khách hàng; hoàn thiện các dự án thành phần tại khu chung cư và các công trình dịch vụ. Riêng đối với các công trình như trường mầm non, cửa hàng thương mại dịch vụ, Công ty sẽ hoàn thành xây dựng trước tháng 6/2022 theo đúng tiến độ được UBND tỉnh chấp thuận.

  Trên thị trường, tuy ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận đi lùi nhưng giá cổ phiếu BAX trong phiên chiều 01/04 chạm mức 81,300 đồng/cp (14h13p), tăng 10% kể từ đầu tháng 5/2021 đến nay.

  Diễn biến giá cổ phiếu BAX từ đầu năm 2022 đến nay

  Hà Lễ

  FILI