BCTC 1/2023 HSM ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 32,16 tỷ đồng quý I.

  • Tổng CTCP Dệt may Hà Nội vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2023, trong đó doanh thu đạt 317,11 tỷ đồng, giảm 33,29% so với cùng kỳ.
  • Giá vốn giảm 20,61% và chi phí quản lý giảm 11,11% so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng giảm 35,61%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế Q1/2023 của doanh nghiệp đạt âm 32,16 tỷ đồng, giảm 187,77% so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 30-12-2022 là 7.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây