BCTC 1/2023 SVG - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 0,08 tỷ đồng giảm 81,42% so với cùng kỳ.

  • Doanh nghiệp SVG vừa công bố báo cáo KQKD Q1/2023, trong đó doanh thu đạt 55,66 tỷ đồng, giảm 22,78% so với cùng kỳ.
  • Giá vốn cũng giảm 23,18% và chi phí quản lý giảm 20,45%, cùng với chi phí bán hàng giảm 24,14%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 0,08 tỷ đồng, giảm đến 81,42% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây