BCTC 1/2024 BDT - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 10,77 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 37,09 tỷ đồng, giảm 48,44%.
  • Giá vốn giảm 33,54%, chi phí tài chính giảm 23,46%, trong đó chi phí lãi vay giảm 23,71%.
  • Chi phí quản lý giảm 9,69%, chi phí bán hàng giảm 26,32%.
  • Lợi nhuận sau thuế âm 10,77 tỷ đồng, giảm 347,54%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 26-04-2024 là 11.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây