BCTC 1/2024 HEM - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 13,19 tỷ đồng tăng 18,82% so với cùng kỳ.

  • CTCP Chế tạo Điện Cơ Hà Nội vừa công bố báo cáo tài chính cho quý 1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp trong quý này đạt 52,18 tỷ đồng, giảm 39,08%.
  • Giá vốn cũng giảm 39,66% và chi phí tài chính giảm 34,31%, trong đó chi phí lãi vay giảm mạnh 51,71%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý tăng 25,23% và chi phí bán hàng tăng 20,6% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý này đạt 13,19 tỷ đồng, tăng 18,82%.
  • Cuối cùng, giá cổ phiếu của CTCP Chế tạo Điện Cơ Hà Nội đóng cửa tại ngày 02-05-2024 là 15.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây