BCTC 1/2024 IPA - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 100,62 tỷ đồng tăng 167,94% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 1 năm 2024, CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 85,55 tỷ đồng, tăng 34,07%.
  • Giá vốn tăng cao hơn 62,87% trong khi chi phí tài chính giảm mạnh 71%, trong đó chi phí lãi vay giảm 10,24%.
  • Chi phí quản lý giảm 47,6% và chi phí bán hàng tăng 57,91%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 100,62 tỷ đồng, tăng 167,94%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 08-05-2024 là 14.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây