BCTC 1/2024 JVC - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 6,81 tỷ đồng tăng 17,52% so với cùng kỳ.

  • CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật vừa công bố báo cáo tài chính cho quý 1 năm 2024.
  • Doanh thu của công ty trong quý này đạt 118,48 tỷ đồng, tăng 5,04%.
  • Giá vốn giảm 0,04% so với cùng kỳ.
  • Chi phí tài chính tăng mạnh lên đến 50,56%, trong đó chi phí lãi vay tăng 49,37%.
  • Chi phí quản lý giảm 11,23%, trong khi chi phí bán hàng tăng 6,32%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 6,81 tỷ đồng, tăng 17,52%.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tại ngày 03-05-2024 là 3.250 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây