BCTC 1/2024 KBC - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 85,7 tỷ đồng quý I.

  • Trong quý 1/2024, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP ghi nhận doanh thu đạt 152,33 tỷ đồng, giảm 93,15%.
  • Giá vốn giảm 88,33% và chi phí tài chính giảm 59,05%, trong đó chi phí lãi vay giảm 45,24%.
  • Chi phí quản lý tăng 5,81% và chi phí bán hàng giảm 97,65%.
  • Lợi nhuận sau thuế âm 85,7 tỷ đồng, giảm 109,11%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 03-05-2024 là 29.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây