BCTC 1/2024 MWG - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 902,44 tỷ đồng tăng 4.143,38% so với cùng kỳ.

  • CTCP Đầu tư Thế giới Di động vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 31.486,49 tỷ đồng, tăng 16,16%.
  • Giá vốn cũng tăng 13,17%.
  • Chi phí tài chính tăng 26,86%, trong đó chi phí lãi vay giảm 9,74%.
  • Chi phí quản lý tăng đáng kể lên 167,47%, trong khi chi phí bán hàng tăng nhẹ 0,77%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 902,44 tỷ đồng, tăng đến 4.143,38%.
  • Giá cổ phiếu MWG đóng cửa ngày 02-05-2024 ở mức 55.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây