BCTC 1/2024 PLX - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 1.072,97 tỷ đồng tăng 73,15% so với cùng kỳ.

  • Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 75.106,2 tỷ đồng, tăng 11,38%.
  • Giá vốn tăng 10,28% và chi phí tài chính giảm 1,93%, trong đó chi phí lãi vay giảm mạnh 16,71%.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng lần lượt tăng 15,25% và 13,9%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1.072,97 tỷ đồng, tăng 73,15%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 03-05-2024 là 36.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây