BCTC 1/2024 PVS - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 300,68 tỷ đồng tăng 39,97% so với cùng kỳ.

  • Báo cáo tài chính quý 1/2024 của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam cho biết doanh thu đạt 3.709,59 tỷ đồng, tăng 0,16%.
  • Giá vốn giảm 1,39% và chi phí tài chính giảm mạnh 72,62%, trong đó chi phí lãi vay giảm 19,27%.
  • Chi phí quản lý tăng 20,61% và chi phí bán hàng tăng 11,46%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 300,68 tỷ đồng, tăng 39,97%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 03-05-2024 là 39.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây