BCTC 2022 BTU - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 5,65% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

  • Vốn điều lệ của công ty đã được duy trì ở mức 36 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây