BCTC 2022 HSM - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 17 tỷ đồng.


  • Doanh thu công ty tăng trưởng 1,48% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 3,49% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu chi phí sản xuất theo yếu tố, thay đổi chính chủ yếu là do chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất trong năm, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Từ đó kéo theo lợi nhuận gộp sẽ giảm 11,6% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính tăng 102,5% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 16,28% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 5,01% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng tăng 2,57% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý giảm 8,41% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 205 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây