BCTC 2022 XMD - Lợi nhuận bứt phá gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 3 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính giảm 12,92% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 12,11% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 2,04% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng giảm 83,65% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 29,06% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 40 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây