BCTC 2023 ABR - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 5,42% so với cùng kỳ, đạt 31 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 48,48% trong kỳ này, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 60,04%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất, giảm 100%.
  • Lợi nhuận gộp giảm 37,35% so với năm trước.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 200 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 53,16%, trong khi chi phí quản lý tăng 15,44%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây