BCTC 2023 DAS - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 24,5% so với cùng kỳ, đạt 5 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 21,41% trong kỳ này, đồng thời giá vốn cũng giảm nhưng chậm hơn với tỷ lệ 21,77%.
  • Chi phí tài chính giảm 22,46%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm theo tỷ lệ tương đương.
  • Công ty đã thanh toán nợ vay, dẫn đến số dư vay giảm 37,13%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 42 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 30,85% và chi phí quản lý tăng 2,52% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây