BCTC 2023 EME - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 4 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 36,97%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 37,42%.
  • Chi phí tài chính tăng 37%, trong đó chi phí lãi vay tăng 34,84%.
  • Số dư vay tăng 14,44%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 38 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 37,52%, chi phí quản lý giảm 5,38%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây