BCTC 2023 HPH - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 6 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 1,46% trong khi giá vốn tăng 3,3%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 84 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 16,15% trong khi chi phí quản lý tăng 17,73%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây