BCTC Quý 1/2024 BSI - Khởi đầu mạnh mẽ, lợi nhuận Q1 đạt 137,15 tỷ đồng, tăng 40,39% so với cùng kỳ.

  • CTCP Chứng khoán BIDV vừa công bố báo cáo tài chính Quý 1/2024.
  • Doanh thu hoạt động trong quý đạt 351,75 tỷ đồng, tăng 22,49%.
  • Số tiền cho vay margin đạt 5.260,47 tỷ đồng, tăng 55,2%.
  • Chi phí quản lý tăng 18,86%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 137,15 tỷ đồng, tăng 40,39%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 19-04-2024 là 49.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây