BCTC Quý 1/2024 SSI - Khởi đầu mạnh mẽ, lợi nhuận Q1 đạt 764,25 tỷ đồng, tăng 51,89% so với cùng kỳ.

  • CTCP Chứng khoán SSI vừa công bố báo cáo tài chính Quý 1/2024.
  • Doanh thu hoạt động đạt 1.972,82 tỷ đồng, tăng 32,46%.
  • Số tiền cho vay margin đạt 16.957,41 tỷ đồng, tăng 54,85%.
  • Chi phí quản lý tăng 8,66%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 764,25 tỷ đồng, tăng 51,89%.
  • Giá cổ phiếu SSI đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 35.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây