BCTC Quý 1/2024 TVS - Khởi đầu mạnh mẽ, lợi nhuận Q1 đạt 101,48 tỷ đồng, tăng 145,96% so với cùng kỳ.

  • CTCP Chứng khoán Thiên Việt vừa công bố báo cáo tài chính Quý 1/2024.
  • Doanh thu hoạt động trong quý đạt 371,99 tỷ đồng, tăng 25,23%.
  • Số tiền cho vay margin đạt 248,91 tỷ đồng, tăng 97,23%.
  • Chi phí quản lý tăng 88,29%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 101,48 tỷ đồng, tăng 145,96%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 26-04-2024 là 23.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây