BCTC Quý 2/2023 MCG - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 6,25 tỷ đồng

  • Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 45,44% và giá vốn giảm 48,8% so với cùng kỳ.
  • Kết quả là lợi nhuận gộp giảm 15,81% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 1,98 tỷ đồng, giảm 185,58% so với cùng kỳ.
  • Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 16,13 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt âm 6,25 tỷ đồng, giảm 354,2% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay của công ty tại thời điểm 30-06-2023 là 557,69 tỷ đồng, tăng 0,51% so với đầu năm.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 572,05 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 575,1 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 31-07-2023 là 3.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây