BCTC Quý 2/2023 NCS - Lợi nhuận Quý 2 gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 7,94 tỷ đồng.

Cập nhật báo cáo tài chính quý 2/2023 CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài.
Trong quý 2, doanh thu thuần tăng 61,76% so với cùng kỳ, giá vốn tăng 42,84% so với cùng kỳ.
Từ đó, kéo theo lợi nhuận gộp tăng 417,55% so với cùng kỳ.
Thêm vào đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 43,19% so với cùng kỳ. Trong khi chi phí bán hàng tăng 176,57% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế đạt 7,94 tỷ đồng, tăng 234,77% so với cùng kỳ.
Kết quả trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 285,16 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế đạt 18,48 tỷ đồng, tăng 257,02% so với cùng kỳ.
Về tình hình tài chính trong quý 2/2023, chi phí tài chính giảm 3,47% so với cùng kỳ. Trong đó chi phí lãi vay giảm 100% so với cùng kỳ.
Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 292,64 tỷ đồng, giảm 9,61% so với đầu năm.
Về hoạt động đầu tư, công ty công ty thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 569,73 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 179,49 tỷ đồng.
Giá cổ phiếu tại ngày 20-07-2023 ở mức 19.800 VND/cổ phiếu

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây