BCTC Quý 2/2023 PGN - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 1,35 tỷ đồng, giảm 45,83% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa (PGN) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 9,67% và giá vốn giảm 8,61% so với cùng kỳ.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp giảm 20,17% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 0,9% và chi phí bán hàng giảm 54,27% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,35 tỷ đồng, giảm 45,83% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 123,08 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 2,62 tỷ đồng, giảm 40,19% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính tăng 27,82% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 29,23% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 46,76 tỷ đồng, giảm 16,23% so với đầu năm. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 49,8 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 84,51 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của PGN tại ngày 24-07-2023 là 8.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây