BCTC Quý 2/2023 PXA - Lợi nhuận Quý 2 gấp 4 lần so với cùng kỳ, đạt 0,28 tỷ đồng.

 • Công ty CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
 • Trong quý này, doanh thu thuần đã tăng đáng kể lên tới 766,29% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn cũng tăng 1.177,25%.
 • Nhờ đó, lợi nhuận gộp cũng đã tăng 264,25% so với cùng kỳ.
 • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 1,28%, trong khi chi phí bán hàng tăng mạnh lên đến 1.125,98% so với cùng kỳ.
 • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 0,28 tỷ đồng, tăng 448,82% so với cùng kỳ.
 • Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 44,22 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận lũy kế đạt âm 0,98 tỷ đồng, tăng 18,35% so với cùng kỳ.
 • Trong quý 2/2023, chi phí tài chính đã tăng 76,81% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo tỷ lệ tương tự.
 • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 41,23 tỷ đồng, giảm 1,67% so với đầu năm.
 • Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 29,06 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
 • Công ty cũng đã giảm vốn điều lệ ở mức 150 tỷ đồng.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây