BCTC Quý 3/2023 ASG - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 1,81 tỷ đồng, giảm 83,93% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 23,71%, giá vốn giảm 18,28%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 1,68% trong khi chi phí bán hàng tăng 52,74%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,81 tỷ đồng, giảm 83,93%.
  • Chi phí tài chính giảm 12,68%, trong đó chi phí lãi vay giảm 14,52%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 1.245,43 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 756,54 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 31-10-2023 là 22.950 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây