BCTC Quý 3/2023 BSA - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 40,86 tỷ đồng, giảm 41,91% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 10,95%, trong khi giá vốn tăng 21,33%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 40,86 tỷ đồng, giảm 41,91%.
  • Chi phí tài chính tăng 32%, trong đó chi phí lãi vay tăng 25,95%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.842,91 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty đã tăng lên 668,51 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 19-10-2023 là 17.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây