BCTC Quý 3/2023 EID - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 11,53% so với cùng kỳ, lãi 23,33 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 20,19%, giá vốn tăng 29,89%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12,69% trong khi chi phí bán hàng giảm 18,51%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 23,33 tỷ đồng, tăng 11,53%.
  • Chi phí tài chính giảm 65,5%, trong đó chi phí lãi vay tăng 51,59%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 101,14 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 150 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 25-10-2023 là 20.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây