BCTC Quý 3/2023 HJC - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 11,22% so với cùng kỳ, lãi 1,39 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 7,16%, giá vốn tăng 5,14%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20,93% và chi phí bán hàng tăng 30,95%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,39 tỷ đồng, tăng 11,22%.
  • Trong tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 141,58%, trong đó chi phí lãi vay tăng 141,58%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 293,2 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 128,53 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 23-10-2023 là 7.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây