BCTC Quý 3/2023 PMS - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 22,53% so với cùng kỳ, lãi 8 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 14,73%, giá vốn giảm 17,61%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 4,05% và chi phí bán hàng tăng 17,07%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 8 tỷ đồng, tăng 22,53%.
  • Về tình hình tài chính trong quý 3/2023, chi phí tài chính tăng 107,38%, trong đó chi phí lãi vay tăng 5,6%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 148,46 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 72,28 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 29.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây